Przedsięwzięcie polega na zakupie maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie produkcji kiszonej kapusty i kiszonych ogórków.

Wartość przedsięwzięcia 6 091 163,92 zł,

wartość dofinansowania z UE – 2 565 235,40 zł

Celem przedsięwzięcia jest zakup środków trwałych, niezbędnych do prowadzenia procesu kiszenia kapusty i ogórków, z wykorzystaniem nowych metod produkcyjnych, jak również niezbędnych środków trwałych związanych z pakowaniem produktu i przygotowaniem go do sprzedaży.

Kontakt

Mierzyn 17, 13-334 Łąkorz

Kontakt